ISSN 2457-8428 
 ISSN–L 2457-8428

Numarul Curent

Răducu RUȘEȚ
                                                                                                    e-mail: ruset_raducu@yahoo.com
Asistent de cercetare Drd. la Facultatea de Istorie și Filosofie
 Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Şcoala Doctorală Istorie. Civilizaţie. Cultură
 
Scorpionii Roșii:
Tradiție. Experiență. Profesionalism
Rezumat
Actualul articol, intitulat Scorpionii Roșii: Tradiție. Experiență. Profesionalism, își propune să prezinte un subiect de istorie militară și anume cum a luat naștere și a evoluat Batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab, Craiova. Prin acest demers abordăm un subiect eminamente de istorie militară și care se plasează în siajul reconstituirii diacronice a activității strategice și militare din teatrele de operațiuni a acestui batalion de elită al armatei române înființat în 1994 la Craiova.  
 
Cuvinte cheie: istorie militară, armată, teatre de operațiuni, tactică de luptă, misiuni, UNAVEM III.

Pe parcursul excursului nostru dorim să redăm câteva repere de natură evenimențială și cronologică despre Batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab din Craiova, care se doresc a fi utile celor care au astfel de  preocupări de cercetare din sfera istoriei militare, cât și specialiștilor din domeniu care activează în prezent în diferite unități și baze militare din România. Considerăm că este important de studiat evoluția în timp a acestui batalion, corelat cu momentele sale de ascensiune și declin, totul contextualizat în ansamblul misiunilor de menținere a păcii la care a luat parte armata română după intrarea României în NATO.
 Armata de tip modern din România s-a remarcat întotdeauna în diferite conflicte militare naționale și internaționale, reușind tot timpul să fie la înălțimea așteptărilor. Au făcut istorie prin desele antrenamente, spartakiade, simexuri, pregătirea, instrucția din poligoanele de tragere și performanțele atinse pe câmpul de luptă, unde militarii români au trebuit, și mai cu prisosință astăzi, să facă față unor provocări contemporane de tipul Kamikaze, a terorismului de orice fel, cât și a războaielor de falie în contextul ciocnirii civilizațiilor, cum numea Samuel Huntington războaiele moderne, post-moderne și noua reconfigurare geo-strategică și militară a națiunilor. 
Momentul înființării acestui batalion se prefigurează în anul 1880 (în acest an a luat naștere și Partidul Coservator la București, în frunte cu Lascăr Catargiu), prin preluarea specificului de luptă al Batalionului 2 Fălciu. Această unitate militară, care mai târziu va scrie istorie în teatrele de operațiuni din Angola și Afganistan, s-a remarcat în războiul de independență din 1877-1878. Pentru faptele de arme din timpul războiului de independență al României (1877-1878), în anul 1891, Regimentul 26 Dorobanți primește denumirea Rovine.
Această unitate s-a distins în luptele din Primul și Al Doilea Război Mondial. După sfârșitul celei de-a doua conflagrații mondiale și în contextul căderii blocului comunist și a încheierii Războiului Rece dintre SUA și URSS, din 1991, la data de 15 septembrie 1994 a luat naștere Batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab.    
În ceea ce privește misiunile în teatrele de operații, Batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab a participat în următoarele zone de conflict: batalionul a debutat cu misiunea UNAVEM III, din Angola, în anul 1996, misiune de menținere a păcii la care a participat și unchiul meu, Bernhart Lucian și având dispoziții de securizare a zonei și de menținere a păcii sub comanda locontenent-colonelului Ion Pâlșoiu. Militarii români au fost solicitați să efectueze operațiuni cu caracter militar, dar și acțiuni umanitare constând în distribuirea de alimente, materiale, apă, precum și monitorizarea acțiunilor militare în zona de conflict. Ulterior Scorpionii Roșii au mai efectuat misiuni în Afganistan și Irak.

Concluzii:
Prin cele prezentate în conținutul acestui demers editorial am dorit să reamintim istoria Batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab, cât și implicarea unor personalități și militari care au luptat efectiv în teatrele de operații. Tradiția istorică a acestui batalion este de relevanță științifică în contextul noilor cercetări contemporane despre astfel de subiecte de cercetare, având speranța totodată că acest articol va fi util și altora care au preocupări în această sferă de interes.            
 
Bibliografie:
•  http://www.ligamilitarilor.ro/eveniment/in-dialog-cu-scorpionii-rosii/  la 20.10.2016.
•  http://www.revista.forter.ro/_wsn/2014_3/03-to/02.htm  la 20.10.2016.
•http://www.gds.ro/Local/2016-03-26/scorpionii-rosii-20-de-ani-de-la-prima-misiune-interna-tionala/  la 20.10.2016.
• Colonel Anghelache Dragoș, Decorații pentru Scorpionii craioveni, în Revista Forțelor Terestre, Nr. 1/2002, p. 12-16.
• Huntington Samuel P., Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, București, 1998.
 
Răducu RUȘEȚ
, Phd. to Doctoral School History. Civilization. Culture at Babeş Bolyai University, 1, M. Kogălniceanu St., Cluj-Napoca; e-mail: ruset_raducu@yahoo.com. This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation CNCS-UEFISCDI, project number PN-II-RU-TE-2014-4-0263.  

  
Frunzulică Maria Marilena
Doctorand UMF Craiova, email: mfrunz1980@gmail.com 
Cârstea Doina, Disciplina Semiologie Medicală, UMF Craiova
Dinescu Venera, Disciplina Promovarea sănătății, UMF Craiova
Dinescu Sorin, Disciplina Epidemiologie, UMF Craiova
 
 
IMPLICAȚIILE CONSUMULUI DE ALCOOL ÎN APARIȚIA EVENIMENTELOR CORONARIEN ACUTE
 
Rezumat:
Studiul a investigat rolul consumului de alcool în apariția ECA pe un eșantion de 865 de subiecți. Pentru evaluarea consumului de alcool s-au urmărit statusul de consumator de alcool, tipul de alcool consumat și frecvența consumului. Consumul de băuturi alcoolice afectează în mod diferit starea de sănătate. Tipul de băutură alcoolică și frecvența consumului modulează puternic prevalența ECA.
Cuvinte cheie: alcool, evenimente coronariene acute, boli cardiovasculare

 
Scopul studiului
Studiul și-a propus să investigheze prevalența evenimentelor coronariene acute și rolul consumului de alcool în apariția evenimentelor coronariene acute (ECA).
Material și metodă
Lotul a fost structurat prin selectarea randomizată a unui număr de subiecți de sex masculin și feminin similar cu cel al populației generale. Volumul eșantionului a fost de 865 de subiecți.  S-a remarcat o pondere mai mică a sexului masculin, aceștia reprezentând 43,33% din populația județului Olt, la nivelul lotului sexul masculin prezentând o pondere similară, de 44,2%. Raportul pe sexe (sex rațio) a fost de asemenea la valori apropiate, la lotul studiat valoarea acestuia fiind de 0,79, iar pentru populația județului Olt sex ratio a prezentat o valoare de 0,77. Vârsta medie a lotului studiat a fost de 44,47 ±12,93 ani
Pentru evaluarea consumului de alcool s-au urmărit statusul de consumator de alcool, tipul de alcool consumat și frecvența consumului.
Rezultate și discuții
Evaluarea simplistă a statutului de consumator de alcool nu a relevat o frecvență mai mare a evenimentelor coronariene acute la consumatorii de alcool, la care prevalența ECA a fost de 5,28% (32/606). Dimpotrivă, cel puțin în lotul studiat, ECA au fost mai frecvente în rândul neconsumatorilor de alcool, la care prevalența evenimentelor coronariene acute a fost de 7,6% (19/250). Această “nepotrivire” conform căreia consumul de alcool ar fi unul din principalii factori implicați în apariția ECA a suferit în ultimele 2 decenii profunde ajustări. Deși nu a fost identificată o relație statistică semnificativă, riscul mai mare la neconsumatorii de alcool cu aproape 50% ar sugera mai degrabă o implicare a consumului de alcool ca rol protector al apariției evenimentelor coronariene acute (RR=0,69; IC95% 0,41 – 1,2; p=0,19). În realitate, evaluarea rolului agresor sau protector al consumului de alcool trebuie mult nuanțată.
Astfel, consumul de alcool a fost diferit ca pondere în rândul subiecților de sex masculin și de sex feminin. La bărbați rata consumatorilor de alcool a fost de 85,79%, din totalul de 382 de subiecți de sex masculin un număr de 326 s-au declarat consumatori de alcool. La femei mai puțin de 60% au recunoscut că sunt consumatoare de alcool, doar 280 de subiecți de gen feminin din totalul celor 477 de subiecți care au acceptat să răspundă la această întrebare s-au declarat consumatori de alcool (58,7%), 6 persoane au refuzat să răspundă.
Numărul de subiecți care s-au declarat consumatori de alcool a fost de 606 subiecți, ceea ce ridică prevalența consumului de alcool în rândul subiecților lotului la 70,71%. Această rată relativ mare nu contorizează nici frecvența, tipul sau durata consumului de alcool, ea fiind legată de specificul socio-cultural al regiunii de sud a țării, din care face parte județul Olt.
Frecvența mare a consumului de alcool face adesea dificilă identificarea potențialului său rol în participarea ca factor cauzal, accelerator sau potențator sau dimpotrivă protector în  etiologia și întreținerea patologiei în general. Mai mult decât atât posibilitatea participării unor factori de confuzie cu generarea de bias-uri sistemice și dificultatea controlării acestora este una dintre marile provocări în designul tuturor studiilor de evaluare a rolului consumului de alcool în bolile cardiovasculare.  (3,5,6,7)     
La subiecții de gen masculin, prevalența evenimentelor coronariene acute a fost mai ridicată în rândul consumatorilor de alcool, 5,52% dintre aceștia prezentând ECA, spre deosebire de subiecții care nu s-au declarat consumator de alcool la care prevalența evenimentelor coronariene acute a fost  3,77%, conturând o afectare prin ECA de 1,47 ori mai mare la consumatorii de alcool, deși riscul la aceștia nu a fost identificat ca fiind semnificativ statistic.
Este probabil ca diferențele legate de tipul, ritmul și durata consumului de alcool să fie cele care modifică atât de substanțial frecvența evenimentelor coronariene acute la femei comparativ cu bărbații. (2,3,8).
Consumatorii zilnici de vin au prezentat o prevalență a evenimentelor coronariene acute de 17,24%, din totalul celor 29 de consumatori zilnic de vin 5 subiecți dezvoltând evenimente coronariene acut. În mod paradoxal la subiecții care au declarat că nu sunt deloc  consumatori de vin prevalența evenimentelor coronariene acute a fost ridicată, valoarea acesteia fiind de 12,5%, din cei 24 de neconsumatori de vin 3 subiecți au prezentat evenimente coronariene acute.
La consumatorii care consumau vin cu o frecvență mai mică decât cea zilnică, prevalența evenimentele coronariene acute a fost de 6% sau sub 6%. Cea mai mică prevalență a evenimentelor coronariene acute a fost pentru subiecții care obișnuiau să consume vin de 2-3 ori pe lună (2,08%), diferențe similare fiind raportate și de alte studii (7,10,11)
 Figura nr. 1 – Prevalența ECA în funcție de tipul și frecvența consumului de băuturi alcoolice. 

În privința consumului de bere s-a remarcat o prevalență cu o valoare foarte ridicată, nu la marii consumatori de bere, ci dimpotrivă la cei care nu consumau bere deloc. La aceștia prevalența evenimentelor coronariene acute a fost de 16,13%, un număr de 5 subiecți din totalul celor 31 de subiecții care declaraseră cu nu consumau deloc bere fiind afectați de evenimente coronariene acute. Mai mult decât atât prevalența evenimentelor coronariene acute a fost mai mare chiar și decât prevalența ECA înregistrată la subiecții care consumau zilnic bere, la care valoare prevalenței a fost de sub 10% (9,52%).
Consumul de bere nu pare a modifica aproape deloc prevalența evenimentelor coronariene acute a celor care consumă bere cel mult odată pe săptămână, prevalența pentru aceștia fiind de 4,52% comparativ cu cei care consumă zilnic sau săptămânal bere, la care prevalența evenimentelor coronariene acute a fost de 5,41%.
Cel puțin tipul de băutură alcoolică modulează puternic prevalența evenimentelor coronariene acute. Astfel, băuturile spirtoase sunt de departe cel mai puternic implicate în posibilitatea de a se asocia cu evenimente acute dacă sunt consumate zilnic (33,33%). Prevalența evenimentelor coronariene acute la consumatorii de vin zilnic (17,24%) a fost de aproape 2 ori mai mică decât cea constatată pentru băuturi spirtoase. Bere consumată chiar cu o frecvență zilnică s-a asociat cu cea mai mică prevalență a evenimentelor coronariene acute (9,52%), de peste 3 ori mai mică decât cea constată pentru băuturi spirtoase. În ultimii 30 de ani mai multe studii au încercat să prezinte și să explice diferențele legate de prevalență și mortalitate în relație cu tipul de alcool consumat. (1,4,5, 10, 11)  
De asemenea consumul ocazional de băuturi alcoolice este asociat cu riscul cel mai mic al apariției ECA. Consumatorii zilnici de alcool sunt cei mai predispuși să dezvolte ECA, băuturile spirtoase consumate zilnic fiind cele mai periculoase, urmate de vin și bere. (1,3,4,8,9)


Figura nr. 2 – Prevalența ECA la subiecții care nu consumau deloc un anumit tip de băutură alcoolică

Unul din aspectele spectaculoase relevate de acest studiu este prevalența diferențiată a evenimentelor coronariene acute în funcție de tipul de alcool la cei care nu consumau deloc un anumit tip de alcool. Dacă pentru băuturile spirtoase prevalența scăzută a ECA este firească, faptul că la subiecții care nu consumau vin deloc prevalența ECA era de peste 10% (12,5%), dar mai ales la neconsumatorii de bere care prezentau o prevalență de peste 15% (15,3%) a evenimentelor coronariene acute, pledează pentru posibila implicare cu un rolul mai degrabă protector al consumului moderat de bere sau vin. Aceste rezultate sunt sugerate și de alte studii. (1,3,5,7)
 
Concluzii.
În concluzie, consumul chiar și cu o frecvență zilnică de băuturi alcoolice afectează în mod diferit starea de sănătate în general și apariția evenimentelor coronariene acute. Cel puțin tipul de băutură alcoolică modulează puternic prevalența evenimentelor coronariene acute, iar alături de o frecvență moderată a consumului se poate aprecia un rol mai degrabă protector.
Demonizarea sau dimpotrivă minimalizarea riscurilor medicale, psihologice și sociale asociate consumului de alcool este o greșeală în strategiile educaționale destinate controlului consumului de alcool. În realitate consumul moderat de alcool, în special de vin și bere nu numai că nu se asociază puternic cu afectarea cardiovasculară, dar se poate confirma un rol protector pentru anumite afecțiuni.
 
Bibliografie:
 1. Bobak M, Skodova Z, Marmot M. Effect of beer drinking on risk of myocardial infarction: population based case-control study. BMJ. 2000;320:1378–9
 2. Bradley KA, Donovan DM, Larson EB. How much is too much? Advising patients about safe levels of alcohol consumption. Arch Intern Med.. 1993;153:2734–2740.
 3. Corrao G, Rubbiati L, Bagnardi V, et al. Alcohol and coronary heart disease: a meta-analysis.Addiction. 2000;95:1505–23
 4. Costanzo S, Di Castelnuovo A, Donati MA, Iacoviello L and de Gaetano G. Cardiovascular and Overall Mortality Risk in Relation to Alcohol Consumption in Patients With Cardiovascular DiseaseCirculation. 2010;121:1951-1959
 5. Di-Castelnuovo A, Rotondo S, Iacoviello L, et al. Meta-analysis of wine and beer consumption in relation to vascular risk. Circulation. 2002;105:2836–44.
 6. Emberson JR,   Bennett D.A. Effect of Alcohol on Risk of Coronary Heart Disease and Stroke: Causality, Bias, or a Bit of Both? Vasc Health Risk Manag. 2006 Sep; 2(3): 239–249.
 7. Fillmore KM, Kerr WC, Bostrom A. Changes in drinking status, serious illness and mortality. J Stud Alcohol. 2003;64:278–85.
 8. Hinesa LM, Rimmb EB. Moderate alcohol consumption and coronary heart disease: a review. Postgrad Med J 2001;77:747-752 doi:10.1136/pmj.77.914.747
 9. Naimi TS, Brown DW, Brewer RD, et al. Cardiovascular risk factors and confounders among nondrinking and moderate-drinking U.S. adults. Am J Prev Med. 2005;28:369–73.
 10. Renaud S, de Lorgeril M. Wine, alcohol, platelets, and the French paradox for coronary heart disease. Lancet. 1992;339:1523–6. [PubMed]
 11. Wannamethee SG, Shaper AG. Type of alcoholic drink and risk of major coronary heart disease events and all-cause mortality. Am J Public Health. 1999;89:685–90;
 

 
                      Prof.înv.primar ŞOMÎTCĂ ANA MARIA
                                                                                           e-mail:somitcaanamaria1993@yahoo.com
                                                                            Liceul Tehnologic ,,Nicolai Nanu” Broşteni, Suceava.
 
Utilizarea metodică a manualului digital la disciplina Comunicare în limba română  în  clasa a II-a. Avantajele utilizării acestuia
 
Rezumat:Curriculum pentru învăţământul primar aduce schimbări prin introducerea manualului digital ca resursă educaţională modernă.La clasa a II-a, în cadrul disciplinei Comunicare în limba română manualul digital poate fi utilizat în diferite moduri si prezintă multe avantaje.În calitate de cadre didactice trebuie să fim reflexivi şi să ţinem pasul cu evoluţia societăţii şi a educaţiei.
 
Cuvinte cheie:  comunicare limba română, manual digital, utilizare,avantaje;
 
În clasa a II-a, potrivit prezentei programe şcolare, elevii realizează studiul Comunicării în limba română, început în clasa pregătitoare şi continuat în clasa I. Comparativ cu clasa pregătitoare şi cu clasa I, studiul disciplinei în clasa a II-a asigură o dezvoltare progresivă a competenţelor, precum şi a celorlalte achiziţii dobândite de elevi, în plan cognitiv şi acţional.
Începând cu anul şcolar 2013-2014 pentru clasele I şi a II-a au fost aprobate manualele digitale ca prim proces de modernizare a învătământului românesc, de adaptare la realităţile societăţii contemporane. Procesul de actualizare şi modernizare a manualelor se desfăşoară în paralel cu revizuirea programelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar. Manualele pentru clasele I şi a II-a sunt, aşadar, o consecinţă firească a aplicării noului curriculum. Introducerea formatului digital este un pas în plus pe care MEN îl face pentru adaptarea învăţământului românesc la tendinţa mondială de utilizare a tehnologiei informaţiei în procesul de predare – învăţare.
În munca de zi cu zi şi cu diferiţi copii din diferite generaţii, am considerat că este nevoie de multă implicare. Mesajele transmise trebuie înţelese cât mai corect pentru ca să poată fi puse în practică cât mai uşor. Am fost foarte entuziasmată şi am desfăşurat multe activităţi în care am utilizat manualul digital.
Pentru exemplificare am ales Manualele digitale ale editurii CD PRESS, autori Iliana Dumitescu, Nicoleta Ciobanu- Comunicare în limba română,clasa a II-a şi Iliana Dumitescu, Nicoleta Ciobanu,  precum şi Ghidul profesorului pentru învățământul primar – © Copyright CD PRESS 2014.
Manualele Editurii CD PRESS au fost create astfel incât să constituie un veritabil suport educaţional pentru formarea competentelor specifice prevazute de programele şcolare şi continuării activităţilor de invăţare atractive, adaptate particularităţilor de vârstă ale copiilor. Activitătile propuse in manuale au in vedere:
 • stimularea interesului elevilor pentru invătare;
 • abordarea integrata a invatarii;
 • valorificarea experienţelor de învăţare ale copiilor de vârstă şcolară mică;
 • evidenţierea utilităţii achiziţiilor invăţării în viaţa reală a fiecarui copil;
 • crearea unor situatii de învăţare cât  mai apropiate de realitatea cotidiană a copiilor, cunoscută de aceştia.
Varianta digitală a manualului de Comunicare în limba română – clasa a II-a oferă numeroase resurse atractive, grupate sub numele de activități multimedia interactive de învățare (AMII), după cum urmează:
În varianta digitală a manualului de Comunicare în limba română au fost incluse desene,
fotografii și planșe didactice (ilustrații reprezentative care însoțesc fiecare lecție de predare) și care se regăsesc şi în varianta tipărită a manualului. Acestea sunt afișate pe ecranul calculatorului într-o formă mărită, pentru o mai bună observare și pot fi printate. Avantaje:
 • Ajută la recunoașterea în ilustrație a personajelor, a locului și a momentului.
 • Facilitează vizibilitatea detaliilor pline de semnificație pentru conținutul textului.
 • Servesc ca suport pentru povestirea după imagine.
 • Oferă posibilitatea inițierii unor discuții introductive pornind de la imagine.
 • Ajută la inițierea unor dialoguri având ca suport imaginea.
 • Permit scrierea de propoziții sau scurte texte pornind de la imagine            
         Respectând  programa şcolară, manualul de  Comunicare în limba română – clasa a II-a pune la dispoziție două categorii de activități multimedia animate, care ajută la exersarea citirii și dezvoltarea capacității de a recepta mesaje orale, elemente de bază în formarea competenței de comunicare.

1. Materiale video pentru exersarea citirii

    Această activitate este corespondentul citirii model sau a citirii demonstrative făcute de cadru didactic, având în plus o componentă vizuală accentuată, prin asocierea mesajului scris cu cel audiat și invers. Totodată, pe ecran este afișată ilustrația reprezentativă a textului, care transpune elevul în spațiul și atmosfera sugerate de text.
Avantaje:
 1. Permite întreruperea filmului ori de câte ori se dorește acest lucru, oferind posibilitatea inițierii unor discuții cu privire la un fragment de text audiat sau exersarea scrierii după dictare.
 2. Susține pronunțarea clară, articulată a sunetelor, silabelor, cuvintelor și a propozițiilor.
 3. Contribuie la exersarea citirii corecte, clare și expresive.
 4. Sprijină exersarea citirii cu intonația corespunzătoare conținutului și semnelor de punctuație folosite, reglarea ritmului citirii, a respirației, conștientizarea legăturii dintre pauzele impuse de semnele de punctuație învățate.
 5. Favorizează citirea pe roluri, prin asocierea imaginii cu vocea personajului.
 2. Materiale video  pentru dezvoltarea capacității de a recepta mesaje orale.

   Această activitate permite ascultarea unor dialoguri animate deosebit de antrenante. Sunt utile îndeosebi pentru formarea unor deprinderi de receptare a mesajelor orale și de exersare a capacității de comunicare.Avantaje:
*      Ajută la recunoașterea personajelor prezentate în textul de bază al lecției.
*      Stimulează dorința de exersare a capacității de comunicare.
*      Oferă posibilitatea inițierii unor discuții pornind de la dialogul animat.
*      Permit observarea succesiunii de replici într-un dialog.
Tipuri variate de exerciții interactive Iată câteva dintre tipurile de exerciții interactive incluse în manualul digital:
 • exerciții de realizare a corespondenței dintre cuvinte și imagini, dintre enunțuri și imagini,
 • dintre personaje și replicile acestora;
 • exerciții de selectare a cuvântului corect, a enunțurilor adevărate etc.;
 • exerciții de ordonare a unor imagini/cuvinte/enunțuri în ordinea solicitată prin cerință etc.;
 • exerciții de recompunere a unor propoziții etc.
Avantaje:
*      Facilitează exersarea unor noi conținuturi într-o formă accesibilă și atractivă.
*      La reluarea exercițiului, itemii sunt redați într-o nouă ordine, contribuind astfel la rezolvarea conștientă a sarcinii.
*      Dezvoltă capacitatea de asociere și de integrare a cunoștințelor la nivel interdisciplinar.
Exemplu:Ursul păcălit de vulpe Activităţi:audiere text/ imagini din poveste/ povestire după imagini/discuţii libere/realizarea unor interviuri.
            În calitate de cadre didactice trebuie să ţinem pasul cu evoluţia societăţii şi implicit a educaţiei. Fiind în era informaţională trebuie să ne integrăm, mai ales că reforma sistemului de învăţământ are ca obiective schimbarea mentalităţii şi formarea unor dascăli reflexivi, utilizând calculatorul şi implicit manualul digital în activitatea didactică.
 
Bibliografie:
 1. Ghidul profesorului pentru învățământul primar – © Copyright CD PRESS 2014.
 2. ***Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a), aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
 3. ***Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV, program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar.
 
 
 
Lector dr. Maria Marcu
e-mail: marcu_mariaa@yahoo.com
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
 Facultatea de Ştiinţe Socio- Umane – DPPD

 
Familia şi şcoala – agenţi ai socializării integrative.
 
Rezumat: Evoluţia structurilor fizice  şi psihice care au loc în ontogeneza umană sunt programate genetic  pentru a servi unei cât mai bune adaptări a omului  în interacţiunea cu mediul. Depăşind pragul biologicului, în dezvoltarea sa ca fiinţă socială, omul este supus unor influenţe externe care îi reglează conduita prin intermediul procesului de socializare, astfel încât să dobândească şi să manifeste comportamente considerate dezirabile în societate. Familiei şi şcolii le revine sarcina de a –şi  pregătii copiii să fie apţi pentru a îndeplini roluri sociale specifice.

Cuvinte cheie: familie, şcoală, socializare, integrare socială.
 
În trecerea sa prin lume individul uman este supus, încă de la naştere, acţiunii unor factori externi care influenţează devenirea sa in diferitele etape ale vieţii. Definitorie în evoluţia copilului este influenţa familiei asupra dezvoltării sale fizice, psihice şi morale „Copilul cînd e mic se aseamănă cu o bucată de aluat, căreia i se poate da orice formă (…); părinţii au, prin urmare, putinţa să facă din fragedele lor odrasle aceea ce vor” (apud Stănciulescu, 1998, p. 53).  
Literatura de specialitate  (Giddens, 2001)  făcând  referire la cazul unui copil nesocializat „copilul sălbatic din Aveyron”, crescut  departe de un contact social normal şi găsit într-o zonă împădurită din  sudul Franţei  pe data de 9 ianuarie 1800, remarca faptul că deşi în urma controlului medical la care acesta a fost supus nu a fost evidenţiată nici o anomalie majoră, scotea doar nişte urlete ciudate şi  părea mai degrabă animal decât om. Deşi s-a încercat formarea unor deprinderi specific umane, reuşita a fost parţială: a învăţat deprinderile de igienă, a acceptat să poarte haine şi să se îmbrace; nu a arătat însă nici un fel de interes pentru jocuri şi jucării, iar conţinutul vocabularului era format doar din câteva cuvinte, deşi nu era lipsit de inteligenţă, gândire sau putere de judecată. A rămas însă întrebarea dacă situaţia sa a fost determinată de izolarea socială la o vârstă la care alţi copii dobândesc deprinderi specifice sau de existenţa unei anomalii mentale, rămasă la acea vreme, nedepistată.
Este însă cert faptul că lipsa contactelor cu fiinţe de acelaşi fel a determinat o evoluţie aproape nediferenţiată faţă de comportamentul animal; chiar acele caracteristici specific umane se estompează în ontogeneză în lipsa unui mediu stimulativ adecvat.  Trecerea de la stadiul  biologic de „individ” la statutul de „persoană”  are loc  numai prin interacţiune socială. Devenirea omului se produce prin socializare . Interacţiunea dintre individ şi mediu începe odată cu primele contacte pe care un copil le are încă de la naştere în familie şi apoi în şcoală.
 
  Definiţii ale socializării:
 •  „proces psiho-social de transmitere – asimilare a atitudinilor, valorilor, concepţiilor sau modelelor de comportare specifică unui grup sau unei comunităţi în vederea 24 formării, adaptării şi integrării sociale a unei persoane.” (Zamfir, Vlăsceanu,1998, p.546);  
 • „proces complex de formare şi dezvoltare a omului ca fiinţă socială, de adaptare şi integrare a individului în societate prin asimilarea valorilor sociale şi morale”. (Turcu, Turcu, 2000, Dicţionar de psihologie şcolară, p.463);
 • „mecanism prin care societatea se reproduce în configuraţia atitudinală şi comportamentală a membrilor săi.” (Mihăilescu, 2003, p.84)
 •  
Rolul familiei în socializarea copiilor
Familia constituie primul factor în procesul de socializare al copilului. În cadrul familiei se realizează socializarea primară şi anticipativă prin care copilul învaţă să se raporteze, să comunice şi să interacţioneze în societate (Batâr,2004)
În primii ani de viaţă socializarea se realizează mai ales sub influenţa părinţilor; copilul  începe să se identifice cu părinţii (în special cu părintele de acelaşi sex) în perioada antepreşcolară. Formarea conştiinţei de sine este strâns legată de formarea identităţii de gen şi de formarea unor comportamente sociale specifice. Părinţii sunt primii agenţi de socializare iar familia primul mediu de socializare. Rolul lor este acela de a se preocupa, pe lângă asigurarea satisfacerii nevoilor biologice şi de securitate, de educaţia copilului. Socializarea primară se realizează în perioada copilăriei până la vârsta şcolară însă influenţa familiei în procesul socializării continuă şi după această vârstă pe toată perioada în care copilul se află în familie. În familie copilul învaţă primele reguli de comportament şi începe să conştientizeze consecinţele respectării /nerespectării regulilor de conduită. În această primă etapă a socializării, în cadrul familiei, copilul deprinde noţiuni cu privire la: datorie, responsabilitate, interdicţie. Atunci când copilul devine capabil să înţeleagă, părinţii încep să-l înveţe să acţioneze într-un mod acceptabil social. Socializarea copilului se realizează sub două tipuri de influenţe: unele sunt spontane, neintenţionate,  altele sunt intenţionate, reprezentând educaţia propriu-zisă.
Părinţii oferă copiilor modele de viaţă în funcţie de valorile asumate în cadrul familiei. Când părinţii oferă copiilor exemple pozitive, aprobă sau dezaprobă anumite fapte, transmit de fapt copilului sistemul lor propriu de valori. Tot în familie se realizează formarea deprinderilor corespunzătoare vârstei copilului şi achiziţia limbajului prin intermediul căruia se dezvoltă capacitatea copilului de a gândi, de a comunica şi de a aprecia semnificaţia unor simboluri sociale, de a face diferenţa între bun - rău, frumos – urât.
Socializarea permite copilului, prin însuşirea modelelor culturale specifice, adecvarea conduitelor acestuia la cerinţele impuse de familie compatibile cu valorile şi normele societăţii. P. Mureşanu (1981), consideră învăţarea socială ca fiind mecanismul fundamental al socializării, dar în asimilarea conduitelor de grup importantă este şi influenţa socială, controlul social, presiunea socială şi creativitatea socială.
Rolul familiei în socializarea copilului este primordial în primii ani de viaţă. “Cei şapte ani de acasă” sunt rezultatul modului în care familia şi–a exercitat funcţia de socializate şi a pregătit copilul pentru etapele viitoare ale vieţii.

Rolul şcolii în socializarea copiilor
Copilul până la vârsta preşcolarităţii se află, în condiţii de normalitate, în exclusivitate  în grija familiei sale.  Atunci când este inclus în sistemul de învăţământ, copilul îşi petrece o parte din timp în cadrul instituţiei în care este şcolarizat însă instituţiile educative nu pot înlocui familia, pot doar să completeze educaţia copilului şi  să sprijine familia în asigurarea continuităţii procesului de socializare.
În procesul de formare a copilului, socializarea şi educaţia sunt factori complementari: prin  socializare individul uman învaţă să se conformeze normelor sociale sub influenţa mediului social şi prin intermediul educaţiei se asimilează experienţa socio-culturală în mod dirijat şi sistematic (Batâr, 2003,p. 81). Atât socializarea cât şi educaţia vizează ca finalitate integrarea socială.
 E. Durkheim (1980,p.39), considera că educaţia este o “socializare metodică a tinerei generaţii exercitată de societate asupra individului în scopul modelării sale ca fiinţă umană. Educaţia este acţiunea exercitată de către generaţiile adulte asupra celor ce nu sunt coapte pentru viaţa socială. Ea are ca obiect să provoace şi să dezvolte la copil un număr oarecare de stări fizice, intelectuale şi morale, pe care le reclamă de la el atât societatea politică în ansamblul ei, cât şi mediul special căruia îi este cu deosebire destinat”. Educaţia este mijlocul prin care societatea îşi asigură propria supravieţuire.
În cadrul şcolii ca formă de organizare socială, elevul de diferite vârste învaţă să se supună unor noi tipuri de norme şi să asimileze valori comune tuturor membrilor acestui tip de instituţie care acţionează în prelungirea celor asimilate în interiorul familiei. Pentru copii care au crescut în afara unui cadru familial favorabil, în familii substitutive sau în instituţii de ocrotire, cadrele didactice pot constitui  repere morale şi persoane de sprijin în procesul de socializare.
Un aspect esenţial în formarea identităţii elevului îl constituie pregătirea profesională. Pregătirea lui pentru rolurile vieţii, inclusiv în plan profesional este influenţată încă din copilărie de către părinţi prin orientarea pe care aceştia o dau copilului în funcţie de nivelul lor educaţional, statutul social, propriile aspiraţii şi aspectele culturale specifice grupului de provenienţă. Desăvârşirea educaţiei şi opţiunea pentru o profesie se realizează pe parcursul şcolarităţii. Interesele comune, aspiraţiile şi modalitatea de proiectare a viitorului sunt factori care influenţează dinamica grupului de prieteni ai elevului.

 
Socializarea – premisă a integrării sociale.
Copilul vine pe lume într – o familie cu o anumită zestre ereditară, situaţie socială, economică şi culturală. Ceea ce părinţii au preluat de la înaintaşi este ceea ce vor transmite noii generaţii. Modelele culturale se perpetuează  astfel din generaţie în generaţie, replicând comportamente  pe care societatea le va aproba, tolera sau sancţiona. Dar care sunt instanţele şi mecanismele de reglaj prin care societatea poate interveni şi corecta ceea ce  este inadecvat cerinţelor sale? Este şcoala atât un agent de socializare cât şi o instanţă evaluatoare? Doar în condiţiile în care şcoala îndeplineşte acest dublu rol ea îşi atinge finalitatea educativă de integrare socială prin procesul de socializare. Şcoala poate, prin intermediul dascălilor să ofere ceea ce nu întotdeauna poate oferi familia: exemple de conduită socială şi morală. Şi mai dispune de statutul autorităţii recunoscute, ceea ce lipseşte uneori mediului familial care este mai mult un mediu afectiv decât unul autoritar.  Educaţia socială realizată în şcoală alături de cea cognitivă nu trebuie privită ca pe o impunere a unor cutume care formează oameni conformişti şi obedienţi ci ca pe o ofertă de dezvoltare a gândirii critice care să permită o analiză comprehensivă a valorii şi a non – valorii, abordare care va determina alegeri personale asumate  în urma interiorizării normelor sociale.
 Ceea ce începe bine în familie trebuie să se desăvârşească în şcoală. Ceea ce nu începe bine în familie trebuie să se corecteze în şcoală. Iată câteva dintre motivele pentru care şcoala poate juca un rol important în modelarea personalităţii elevilor:
 • Copiii petrec foarte mult timp la şcoală  interacţionând în interiorul unei microsocietate(clasa);
 • Cadrele didactice, profesionişti ai educaţiei, dispun de metode şi mijloace  prin intermediul cărora acţionează  ştiinţific, intenţionat, sistematic, având scopuri determinate;
 • Părinţii copilului pot fi atraşi în activităţi organizate la nivelul şcolii, astfel încât să devină parteneri în  procesul de socializare a copiilor şi chiar să fie supuşi ei înşişi unor procese de transformare prin participarea activă la acţiuni.
 • Şcoala poate asigura o socializare  în concordanţă cu necesităţile si schimbările societăţii şi poate totodată  provoca, prin educaţie, schimbările necesare evoluţiei la nivelul unei societăţi.
 • Integrarea şcolară este un prim pas în procesul integrării sociale.
Integrarea socială înseamnă adaptare la mediul social, la cerinţele convieţuirii sociale,  prin  stabilirea  unor  relaţii de echilibru între indivizi  sau grupuri printr -o soluţionare constructivă a conflictelor. Integrarea socială este posibilă atunci când se produc, prin educaţie, schimbări benefice la nivelul ambelor sisteme: om şi societate.

Bibliografie:
 1. Batâr, Dumitru.(2003). Sociologie. Editura Universităţii „Lucian Blaga”
 2. Batâr, Dumitru.(2004). Familia în dinamica societăţii. Sibiu: Editura Universităţii “Lucian Blaga”.
 3. Durkheim, Emile (1980). Educaţie şi sociologie (trad, Stoian, Iorgu) Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică
 4. Giddens, Anthony (2001). Sociologie. Bucureşti: Editura BIC ALL
 5. Mihăilescu, Ioan (2003). Sociologie generală. Concepte fundamentale si studii de caz. Iaşi: Editura Polirom
 6. Mureşan, Pavel.(1981). Învăţarea socială. Bucureşti: Editura Albatros.
 7. Stănciulescu, Elisabeta.(1998). Sociologia educaţiei familiale. Volumul II. Familie şi educaţie În societatea romînească. O istorie critic a intervenţionismului utopic. Iaşi: Editura Polirom
 8. Zamfir,C., Vlasceanu,L,( coord.)(1998). Dicţionar de Sociologie . Bucureşti: Editura Babel
 9. Turcu, Filimon; Turcu, Aurelia (2000). Dicţionar explicativ de psihologie şcolară. Bucureşti: Editura Eficient
Dragoș Huțuleac
e-mail: hutuleacd@yahoo.com
Universitatea „Ștefan cel Mare” -Suceava
 
Pledoarie pentru spiritualitatea românească
 
Rezumat:
Prin acest articol, vreau să repunem în drepturi spiritualitatea autohtonă, singura capabilă să ne modeleze fiinţa neamului într-un tot armonios.

Vom porni așadar, pe urma etnicului, a spiritualităţii populare, a elementelor de autenticitate ce caracterizează fiinţa neamului în jurul căreia fiecare din noi gravităm, fie că vrem sau nu să ne dăm seama de aceasta. Iar asta nu o facem ca pe o împotrivire adusă globalizării, ci din contra, vrem să o ajutăm. Globalizarea, în sensul ei cel mai profund, este posibilă numai atunci când vom înţelege profunzimea spirituală a fiecărei ţări în parte.  Ceea ce urmărim prin prezenta lucrare este apropierea românilor de ei înşişi. Abia după ce vom cunoaşte adevărata faţă a culturii române putem să ne hotărâm dacă renunţăm sau nu la aceasta. 
În articolul nostru vom face apel la gânditorii români care au intuit în spiritualitatea românească o lume a tuturor posibilităţilor, o lume culturală cu nimic mai prejos aşa-ziselor mari culturi care au marcat omenirea.
Sperăm, prin demersul nostru, să apropiem societatea românească de trecutul său. Acel trecut pe care ne sprijinim identitatea naţională şi care ne va reda respectul de sine, dacă îl repunem în drepturi. Poporul care nu-şi respectă trecutul, nu are niciun viitor spune tradiţia românească. Dar ce ne facem atunci când un popor nu are nici măcar prezent? La această întrebare vom încerca să răspundem în lucrarea de față.  
Cuvinte cheie: românism, spiritualitate, globalizare, tradiții, cunoaștere
 
 1.  Despre globalizare şi teama de subiectivism naţional
Ne aflăm în plin proces de globalizare. Lumea trece prin schimbări de structură şi fond care ar trebui să corespundă necesităţilor noului mileniului. Ar trebui să-i asigure liniştea. Dar nu se întâmplă chiar aşa. Asistăm mai degrabă la înstrăinarea omului de el însuşi, la uniformizarea societăţii şi încadrarea sa în nişte norme care nu corespund realităţilor interioare specifice idealurilor sociale. Trăim momente de confuzie: umanitatea se găseşte într-un stadiu haotic, există crize mondiale şi eşecuri ale tuturor principiilor etice şi morale. Oamenii s-au lansat în războaie, unii contra altora şi toţi contra tuturor.
În aceste momente, nu ne mai rămâne alt remediu decât să ne afundăm în înţelepciunea trecutului, să extragem din codice orientarea precisă pentru a ne călăuzi în momentul prezent, să bem din izvorul tradiţiilor, să căutăm primele albii ale înţelepciunii gândirii autohtone. Trebuie să identificăm acele elemente ale spiritualităţii naţionale care au rezistat istoriei, care au rămas fidele lor înşişi. În ele stă fiinţa neamului. Pe ea o invocăm atunci când vine vorba de identitate naţională. Alte invocări nu sunt decât de protocol. Pe ele circumstanţa e ceea ce le caracterizează, în timp ce cealaltă, stă sub semnul eternităţii.
În paginile care urmează, vom căuta să ne apropiem de o Românie profundă, nu o Românie televizată. O vom pune faţă în faţă cu globalizarea și provocările pe care aceasta le aduce identității naționale. Pentru a reuși acest lucru, trebuie să fim conștienți că filosofia autohtonă este strâns legată de istoria națională și că o creionare a specificului național este posibilă numai prin înțelegerea doctrinelor trecute, care au format contextual acest neam.
Lucrarea de față încercearcă o abordare cât mai lipsită de complexe a istoriei gândirii româneşti, o abordare care să corespundă adevărului interior al poporului român, chiar dacă asta duce din start la o interpretare oarecum subiectivă a acesteia. Dar abordarea cu pricina nu este neapărat o nenorocire. Subiectivismul merge mână în mână cu umanitatea, chiar o defineşte, deşi valoarea sa de adevăr este mereu pusă sub semnul întrebării şi deseori contestată. Noica consideră că există o teamă de subiectivism datorită faptului că exigențele vieții intelectuale ar presupune o desolidarizare de noi înșine, dar tot el crede că unirea cu noi înșine, pe care o crează subiectivismul, ne oferă o perspectivă mai apropiată de adevăr.
 
 1. Istoria ca şi creaţie a prezentului
Pentru a înţelege mai bine cele afirmate mai sus, trebuie să înţelegem că, atât din punct de vedere istoric cât şi filosofic, trecutul este o creaţie a prezentului  şi că „interesele actuale, valorile, ideologiile şi miturile prezentului ne ghidează în căutarea noastră prin faptele trecute. Chiar şi cercetătorul cel mai «obiectiv» îşi înţelege obiectul investigat prin prisma unor interese. A unor diferenţieri de relevanţă, de semnificaţie ce aparţin prezentului.” Cu alte cuvinte, acest articol, nu va avea o valoare cognitivă, ci mai degrabă una comprehensivă. Vom încerca să gestionăm informaţiile avute astfel încât, să le situăm într-un context temporal ce le este propriu, insistând pe specificul lor naţional, determinând astfel o paradigmă spirituală românească autohtonă, pusă în evidenţă tocmai prin relaţia avută de către aceasta cu anumite curente tipice diferitelor culturi de pe mapamond.
 
 1. Spiritul românesc „în cumpătul vremii”
Pentru a caracteriza specificul gândirii româneşti, Alexandru Surdu se foloseşte de ideile lui Hegel şi Mircea Vulcănescu arătând există un spirit românesc, o formă de manifestare metafizică caracterizată de „spiritul locului”, arătând că românii se întorc mereu la religie și formele de manifestare tradiționale ori de câte ori contextul istoric și social impun acest lucru. Avem, așadar, un tipar spiritual de la care plecăm în construcția noastră culturală ulterioară, ce ne permite să construim un profil metafizic propiu raportându-ne la niște coordonate existențiale ce ne definesc destul de clar ca popor.   
Prin urmare, există în cele din urmă un spirit românesc autohton, un sentiment românesc al fiinţei bine intuit de către Noica, care este înscris în codul nostru genetic şi scris ca atare în cartea gândirii noastre naţionale, indiferent de forma pe care aceasta o ia de-a lungul istoriei. Vorbim, aşadar, de o zestre genetică ancestrală, care corespunde Fiinţei noastre ca popor în sensul de unicitate a firii, unicitate ce răspunde nevoii de identitate; o identitate cu specific etnic ce corespunde vocaţiei de a fi român.
În sprijinul acestei idei vine Constantin Rădulescu-Motru care susţine că: „Etnicul este echilibrul sufletesc şi trupesc, pe care un popor îl realizează prin adaptarea sa la mediul geografic. În caracterele lui regăsim influenţele climei şi a regiunii pământeşti, vecinătăţile culturale şi dispoziţiile rasei etc., influenţe dăruite de natură nu cucerite prin forţarea poporului. Etnicul este acumulare, vocaţia este creare. Pe baza etnicului, fiinţa românului dobândeşte dreptul de a figura în muzeul etnografic al omenirii. Dreptul de a participa la viaţa istorică a omenirii îl dă numai conştiinţa vocaţiei de român.”
Iar ca să ajungem la această conştiinţă, trebuie neapărat să cunoaştem istoria gândirii naţionale cu tot ce implică ea. Trebuie să speculăm orice urmă de metafizic, începând cu tradiţiile, obiceiurile, lumea rurală, acea lume primordială a conştiinţei de sine şi să le indentificăm mai apoi în operele şi creaţiile gânditorilor români, al căror rol a fost acela de a prelucra informaţia deja avută şi de a o reda într-o formă accesibilă propriului nostru sistem de valori apărute într-un anumit context istorico-social, care variază de la epocă la epocă. Astfel, recursul la tradiţie, are rolul de liant între diverse momente ale gândirii româneşti. Tradiţia şi specificul etnic, coagulează diverse aspecte ale respectivei gândiri în decursul timpului, dându-i un aspect unitar şi continuu.
 
 1. Întoarcerea la origini - o pedagogie autohtonă a spiritului naţional
Vorbim practic, despre ancorarea tradiției în unitatea rațiunii și modul în care rațiunea își găsește locul în continuitatea paradigmelor istorice. Acesta perspectivă este utilă demersului nostru deoarece ceea ce este consfințit de tradiție capătă o autoritatea anonimă ce influențează comportamentul și felul nostru de gândi de-a lungul timpului. Această raportare la tradiție, la datină, conturează niște principii exitențiale care compun ființa istorică a neamului. Aceasta, cuprinde în structura ei,  acele elemente spirituale autohtone pe care le regăsim sub aceleași forme și manifestări asemănătoare de la începutul timpurilor istorice ale unui popor, până în prezent. Trebuie totuși de menționat că interpretarea acestor prezențe simbolice sau manifestări spirituale, este diferită de la o perioadă istorică la alta, în funție de puterea și voința de cunoștere a manifestate de contextul socio-cultural al vremii la care ne raportăm
Toate acestea subliniază încă o dată valabilitatea tezei după care „înlăuntrul disciplinilor filosofice, istoria filosofiei are rolul de memento mori. Ea aduce aminte filosofului că ştiinţa sa nu-şi are încă obiectul şi metoda bine definite”, că rămâne în deschidere şi în reconstrucţie.„În alţi termeni, este vorba de universal şi specific naţional în filosofie şi de valorificare în funcţie de criterii obiective, de necesităţile tablei de valori a unei culturi şi a unei istorii naţionale determinate. Cuvintele lui Rădulescu Motru sunt edificatoare în acest sens: «Sintezele filosofice reprezintă forţe de propulsiune în cultura fiecărei epoci; ele întreţin aspiraţiile către ideal  şi cu deosebire aspiraţiile spre unitate. Fiecare popor îşi face mândrie că în producţia sa culturală apar asemenea sinteze, fiindcă originalitatea şi continuitatea de apariţie a acestora, dovedesc o energie vitală. Popoarele unitare şi tari sunt în acelaşi timp popoarele de bogată tradiţie filosofică.»”
Evident, dacă analizăm sintagma „tradiţie filosofică” în sens clasic, ipoteza unei gândiri, implicit a unei filosofii naţionale cu specific autohton, cade. Situarea poporului nostru la „porţile orientului”, nu a creat un climat propice unei dezvoltări culturale aidoma celei occidentale. Dar asta numai dacă privim din perspectivă strict ştiinţifică, ştiinţificul desemnând aici interpretarea materială a lumii şi a realităţii aşa-zise palpabile. De fapt, s-a încercat o materializare a energiilor subtile care dau sens universului fizic în care ne ducem existenţa. Bineînţeles, aceasta nu este o atitudine greşită vis-à-vis de misterele care ne înconjoară, greşită este în schimb investirea rezultatelor obţinute cu valoare de adevăr absolut, excluzând astfel din perspectiva gândirii umane posibilitatea unui alt adevăr, care îşi are rădăcina în conştiinţa noastră intuitivă şi primordială, în tradiția românească pe care trebuie să o privim ca pe o metafizică populară. Asta deoarece, într-o Europă în care folclorul a murit pe la 1900, inclusiv ca domeniu al cercetării, redescoperirea unei tradiții care se manifestă sub o formă sau alta, ca tipar de gândire, în majoritatea domeniilor care influențează societatea contemporană, devine aproape o necesitate. Trebuie să ținem cont că avem încă un bocet ritual care este încă viu în conștiința oamenilor de rând, o diversitatea a colindelor ce transmit un mesaj identic de la apariția lor până acum, niște proverbe (ce au altă profunzime decât aforismele profesorilor occidentali) și o doinire ce sintetizează o metafizică cu specific românesc evident, comparabilă cu metafizica cea mai savantă a lumii. „Ea este şi altceva decât metafizica contemporană bazată pe arhivarea alfabetică a fiinţării şi pe inversarea rolului creaţiei, care nu mai reprezintă manifestare transcedentă a Creatorului, ci manifestarea pragmatică a lumii. Oralitatea românească face posibilă astfel şi o nouă antropologie, dar şi un nou model de fiinţare spirituală în pragul intoxicării lumii cu pragmatism alfabetic şi economic. Fiindcă, în timp ce cercetarea metafizică s-a încurcat în metodologii iluzorii de cunoaştere a lumii şi a lui Dumnezeu, ce desfiinţează vechimea cunoaşterii noastre spirituale, tradiţia noastră păstrează totuşi legătura cu un alt tip de cunoaştere, de vechime primordială, anume cunoaşterea mistică. Prin bocet sau colindă, prin doinire sau joc, prin geometrizarea simbolurilor sau noima proverbelor, prin descoperirea unor noi substraturi ontologice în cântecele populare, românul, deşi acceptă participarea la schimbare, rămâne pe firul de comunicare cu Dumnezeu şi pe făgaşul cunoaşterii Lui  mistice.”
Altfel spus, afirmaţiile potrivit cărora ca popor nu am avea cultură, implicit filosofie proprie, decât începând cu secolul  XX şi mici momente punctuale în istoria anterioară acestui secol sunt, potrivit celor menţionate mai sus, false. Deoarece „ideea de cultură a individului din mediul tradiţiei orale, neştiutor de carte trebuie regândită.” – fiindcă -„analfabetismul (respectiv alfabetismul) reprezintă o chestiune formală: ni se indică modalitatea prin care cineva şi-a însuşit un anumit tip de cultură, orală/scrisă. Analfabetismul nu înseamnă o lipsă de cultură. Oralitatea, depozit uriaş de cunoştinţe, are posibilitatea, prin mecanismele ei bine puse la punct şi instituţionalizate, să asigure individului cultura de care are nevoie.” Aşadar, matricea stilistică a gândirii autohtone este contemporană gândirii occidentale, dar nu se poate identifica cu ea, deşi tratează aceleaşi probleme. Una este conştiinţa de sine „poporală” ce fiinţează natura, în timp ce cealaltă o „dezfiinţează” prin metoda experimentului critic, amândouă având, în cele din urmă, ca scop o cunoaştere cât mai exactă a lumii cu tot ceea ce implică aceasta.
 
 1. Spiritul românesc şi cenzura istoriei
Ei bine, începând cu 1947 busola poporului nostru nu mai arăta, cum era firesc, nordul ci ne arăta estul. Astfel a început nu o tragedie, nu o oroare, ci o epocă care a instituit, în mod brutal ce-i drept, o nouă paradigmă aflată în neconcordanţă cu adevărul nostru interior. O paradigmă care ne dicta destinul, în loc să ne lase să-l urmăm de la sine. Intelectualii perioadei interbelice, care aveau conştiinţa impregnată cu idealuri naţionale, cu românism şi rostul lui în lume, fie au fost daţi deoparte, fie asimilaţi de către noul regim. Cei din urmă, înclinăm să credem că au acceptat compromisul tot ca pe o formă de rezistenţă, în sensul că erau mai utili propriului crez dacă erau în libertate, decât dacă se aflau în închisoare. Dovada în acest sens o reprezintă generaţiile de intelectuali formate sub dictatura comunistă, ce au avut ca mentori intelectuali din vechea generaţie, păstrându-se astfel nealterată conştiinţa naţională într-un fel de clandestinitate interioară care a dus, implicit, la formarea unor şcoli spirituale aparte, gen „şcoala de la Păltiniş” (deşi, aici trebuie să menţionăm că Noica a făcut  totuşi închisoare). În aceste şcoli, timpul era altul decât cel istoric. Adică venea de la sine şi pleca de la sine. Era pe făgaşul său normal.
Anul 1990 a venit cu un suflu nou şi cu speranţe noi pentru români. Problema a apărut atunci când, acea busolă care părea a arăta din nou nordul, ne-a fost furată. Sau mai bine zis, nu a mai arătat nimic. Iar asta pentru că noii eroi spirituali ai ţării nu au putut indentifica acea continuitate a românismului cu „â” din „a” care, după cum am arătat în rândurile precedente, a rezistat epocii. Astfel, s-au gândit să o ia de la zero, ignorând un fond spiritual care îşi contura deja maturitatea. Numai că, acest nou început nu a mai prins la mase. Românul anilor `90 dorea mai degrabă să fie vest-european, decât să fie el însuşi, abandonând cultura sa naţională, considerând - pe nedrept -  că aceasta îl va trage înapoi.
Intuind neajunsurile pe care poporul român  începea a-şi ridica noua fiinţă, Petre Ţuţea considera că poporul român nu este cu nimic inferior celui german sau francez, arătând că nicio invazie nu a reușit să-și impună stilul și credințele în acest spațiu geografic și spiritual, românii reușind să rămână fideli propriilor credințe și obiceiuri.
 
 1. Percepţia românismului în societatea contemporană
Adevărata problemă a trecutului este aceea că nu poate fi privit decât numai prin ochii prezentului, ori prezentul la ora actuală, este puţin nebulos. Există practic o nevoie de trecut care corespunde nevoii de identitate, iar istoria este cea care legitimează în prezent identitatea. Acest lucru este valabil atât pentru un individ, cât și pentru o națiune.
Atitudinea pe care o adoptăm vis-a-vis de românism, de sentimentul unicităţii naţionale este greşită. Deoarece trecutul nu este vinovat de neputinţa noastră actuală. Ci noi suntem vinovaţi faţă de el că nu l-am creat altfel. Dorinţa unanimă de a îmbrăţişa o cultură străină de fondul nostru spiritual şi genetic, nu ne va ajuta să ne împlinim ca popor. Va dezvolta mai degrabă în noi ştiinţa supravieţuirii, care nu poate realiza fapte de importanţă majoră în tezaurul culturii mondiale decât ca excepţii limitate ca spaţiu şi rare în timp. Oricât am vrea să fim „la fel”, noi suntem totuşi diferiţi.
„Românul  e foarte personalist, vrea să se remarce întotdeauna, să fie mai mult decât ceilalţi, să se ia act de existenţa lui. Occidentalul, mai ales dacă ne gândim la german, oricât de individualist este, în societate personalitatea lui se şterge, se confundă cu masa, cu mişcările uniforme, militariste, disciplinate. Românul preţuieşte societatea pentru plusul ce-l adaogă personalităţii sale, el vrea să aibă în societate un rol propriu, deosebit de al celorlalţi, el vrea să facă anumite observaţii care să-i pună în lumină inteligenţa, vrea să spună o vorbă de duh, să cânte ceva propriu, să facă un lucru original (personal), pentru a i se vedea destoinicia şi vrednicia; el se simte bine în grup numai dacă grupul îi oferă condiţiile unei creşteri a conştiinţei personale. Comunitatea nu este în opoziţie cu persoana, ci ca un mediu favorabil ei, nu e concepută ca la nemţi sau comunişti, ca un tăvălug care uniformizează şi maşinalizează totul reducându-i pe toţi la aceeaşi funcţie, ci ca un trup cu funcţii şi mădulare deosebite.” - susţinea pe la 1936 părintele Stăniloaie, încercînd să puncteze felul de a fi a românului în rândul celorlalte tipologii europene, insistând pe o individualitate autentică a acestuia, în contrast faţă de individualitatea „occidentalizată”. Energiile cheltuite pentru a demonstra contrariul nu-şi au rostul. Ele ne pot izola de condiţia noastră adevărată
Iată de ce trebuie să reconsiderăm atitutinea noastră faţă de potenţialul nostru autohton, de specificul gândirii noastre populare şi să le studiem ca fiind unica expresie a viitorului nostru, un viitor cu care trebuie să fim solidari în toate cele. Trecerea în plan secund a culturii naţionale şi aderarea noastră la specificul altor culturi, nu ne va împlini ca popor. Nu vom fi nimic altceva decât „orfanii” culturii europene. Într-adevăr, popoarele lumii ne pot adopta, dar nu se ştie şi dacă ne pot creşte. Iar noi nu trebuie să uităm că „La întrebările fundamentale: «de ce?» şi « în ce scop?» aporetica rurală românească răspunde «d-aia!».”
 
 1. Problema specificului naţional în culturile lumii
Filosofia, încercând să ofere o concepţie cât mai adevărată şi mai obiectivă asupra lumii, tinde spre un adevăr absolut, care se vrea a fi detaşat de reziduurile subiectivităţii, altfel spus, tinde să devină cât mai ştiinţifică. Din acest punct de vedere trăsăturile etnice şi temperamentale pot constitui un impediment. Aşa se explică şi de ce, de foarte multe ori, atunci când într-un sistem se constată existenţa unei disonanţe logice sau unei idei izolate care nu se încadrează în ansamblu, acestea sunt imediat puse fie pe seama prejudecăţii timpului, fie a tradiţiilor sau tendinţelor specificului naţional.
Această problemă a specificului naţional nu este doar o problemă locală, tipic românească. Ion Petrovici aprecia că „popoarele au – în afara idiomurilor şi tradiţiilor - anumite caractere tipice şi personale, anumite modalităţi de reacţie specială, atât în viaţa practică, cât şi modul de a privi lucrurile şi a le exprima”. Cu toate acestea, de-a lungul timpului, s-au putut identifica idei, matrici ale gândirii care sunt comune tuturor conştiinţelor, care pun aceleaşi probleme şi care oferă răspunsuri asemănătoare, dar care diferă ca limbaj de la popor la popor. „Filosofia veacului al XVIII-lea accentuează nota cosmopolită a gândirii, prin conţinutul său naţional şi umanitarist, dar începe a se naţionaliza prin noul limbaj filosofic.”
Cu timpul, „filosofia se particularizează, se concentrează între hotarele naţionale în măsura în care naţiunile se trezesc la o viaţă proprie şi devin conştiente de trecutul lor. Filosofia veacului al XIX-lea se preface din europeană în naţională; de la 1800 întâlnim o filosofie germană, franceză, engleză, italiană, americană etc. –gândirea se naţionalizează. În locul sistemelor de o valoare europeană, filosofia ridică steagul particularismului naţional, al religiozităţii, al respectului faţă de trecut şi, îndeobşte, ia o atitudine agresivă şi reacţionează contra filosofiilor cosmopolite ale «luminilor». Simţul istoric triumfă.” - conchide Mircea Florian.
Astfel, în Germania întâlnim o filosofie ce se caracterizează prin spiritul de sistem, un sistem specific spaţiului intelectual german fără de care existenţa acestuia (sistemului), pare imposibilă. „Metafizica este o creaţie proprie a spiritului german, care oferă lumii, prin Immanuel Kant, cea mai înaltă şi mai glorioasă figură a metafizicianului germanic. Metafizica Germană, începând cu misticismul lui Eckard şi Jacob Böechme, înseamnă adâncime şi sinteză, disciplină severă şi sistematizatoare în care dăinuiesc formele pure ale raţiunii, cu drepturile ei critice, alături de formele pure ale sentimentului şi misticii. Dacă spiritualismul este un produs strict francez, idealismul este o creaţiune specific germană.” - afirma P.P Ionescu încercând să sublinieze unicitatea gândirii germane
În Anglia, întâlnim empirismul, care începe cu F. Bacon şi continuă cu J. Loke, G. Berkeley, D. Hume şi J. Stuart Mill. Această filosofie ne dezvăluie caracteristica esenţială a poporului englez, anume pasiunea pentru lucrurile concrete.
În America, este considerată adevărată orice idee care îşi dovedeşte utilitatea, punându-se astfel bazele pragmatismului, curent care este considerat ca fiind specific unui popor cu temperament practic şi adaptat acţiunii, cum este cel american.
Gândirea filosofică franceză, se caracterizează prin „claritatea, raţionalitatea, limpezimea inteligentă, ironia, scepticismul, umorul, precumpănirea interesului pentru problemele sociale, umane, politice, stilul caracteristic al ethosului galic, libertatea nelimitată a gîndirii, a ceea ce Auguste Compte numea «dreptul liberului examen», toate acestea sunt prezentate în filosofia franceză. Numai spiritul francez – detaliază Petru P. Ionescu - ar fi putut da naştere unui Voltaire, după cum e iarăşi caracteristic faptul că problemele sociale în Franţa au fost dezbătute de la Montesquieu până la Ruseau şi că sociologia apare, împreună cu creatorul ei, Auguste Compte, drept o ştiinţă specific franceză.”
În acest context, posibilitatea unei gândiri filosofice româneşti autohtone, care să întrunească elemente specifice propriului nostru cod identitar, devine evidentă. „Noi –apreciază P.P. Ionescu – întrunim în structura noastră spirituală raţionalitatea şi limpezimea, claritatea şi humorul latin, adâncimile de prăpastie ale misticismului viu, misticismul ortodox, posibilitatea de sinteză şi adâncime ale spiritului germanic, tendinţa organică spre evidenţa pragmatică.”
Cu asemenea atribute, poporul român, în mod cert, completează gândirea universală a lumii cu aspecte capabile să ofere o imagine elocventă a propriei fiinţe, o imagine autentică, care pusă faţă în faţă cu perspectiva globalizării, rămâne credincioasă ei înşişi. Datoria noastră este aceea de a identifica acea „imagine” a gândirii româneşti şi de a fi solidari cu aceasta.
Cercetarea noastră a arătat că din punct de vedere spiritual, avem o serie de însuşiri specifice care conferă felului nostru de a fi nişte trăsături existenţiale unice, ce permit identificarea unei filosofii româneşti originale.
Spiritualitatea românească este una profundă care oferă răspunsuri la principalele întrebări pe care filosofia le ridică, doar că aceste răspunsuri corespund realităţii contextuale în care s-a format poporul român. Poate nu au claritatea raţională afişată de cultura occidentală, dar reusesc să ofere o explicaţie a existenţei la care românul a rezonat întotdeauna şi care a corespuns nevoii sale de cunoaştere.
Dacă occidentalii au trecut lumea prin filtrul minţii, noi am trecut-o prin filtrul sufletului care, fie că vrem sau nu să recunoaştem, este mai bine conectat la sensurile subtile pe care exitenţa le are. Că nu am reuşit să creăm un sistem filosofic românesc care să ne dea legitimitate în faţa culturilor apusene şi să ne pună pe picior de egalitate cu ele, nu înseamnă că nu avem o spiritualitate demnă de a fi cunoscută. Înseamnă că ea este încă vie şi n-o putem conceptualiza încă, până nu se desăvârşeşte.
 
Bibliografie:
BOGHIAN, Vasile C., Păcală, Mioriţa, Dracula şi Inegrarea, Iaşi, Editura Spiru Haret, 2005.
BOTEZ, Angela, Un secol de filosofie românească, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005.
CERNICA, Niadi Corina, Eseuri de istoria filosofiei și filosofia culturii, Timișoara, Editura Augusta, 2006.
FLORIAN, Mircea, Îndrumar în filosofie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1992.
GHEO, Radu Pavel, Adio, adio patria mea, cu î din i, cu â din a , Iaşi, Editura Polirom, 2003.
GULICIUC, Emilia, Istoria Filosofiei Româneşti, Suceava, Editura Universității Ștefan cel Mare, 2004.
IONESCU, Petru P., Filosofie şi naţiune, în vol. Filosofie şi naţiune, coord. Constantin Schifirneţ, Bucureşti, Editura Albatros, 2003.
NOICA, Constantin, Schiţă pentru istoria lui Cum e cu putinţă ceva nou, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995.
PETROVICI, Ion, Misiunea filosofului, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2004.
RĂDULESCU-MOTRU, Constantin, Românismul, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1992.
SURDU, Alexandru Vocațiile filosofiei românești, București, Editura Academiei, 1998.
ȚUȚEA, Petre, 322 de vorbe memoriabile ale lui Petre Ţuţea, Bucureşti, Editura Humanitas, 2006.
URSACHE, Petru, Etnoestetica, Iaşi, Editura Institutul European, 1998.
VARTIC, Andrei, Lupta periferiei pentru zidirea centrului unic, New York, ziarul New York Magazin, anul 9, nr. 464
 prof. Cristina Bindiu
e-mail: cristinabindiu@yahoo.com
Școala Gimnazială Vatra-Moldoviței
 
Textele literare –  ficţiune, realitate şi mentalitate
 
"Operele literare sunt importante şi demne a fi studiate
 mai ales pentru că ele pot fi citite şi pentru că ele
pot naşte răspunsuri în fiinţele umane."
 - Walter Slatoff , "With Respect to Readers" 
 
Rezumat: Prin această lucrare ne propunem să demonstrăm că există o legătură foarte complexă între textele literare studiate la clasă și formarea unor tipare mentale în rândul elevilor sau studenților. Existența acestei legături o putem utiliza la clasă în vederea formării unor generații de tineri care să realizeze că pot utiliza experiența cititului ca pe una de viață, însușindu-și din paginile unei cărți răspunsurile de care au nevoie pentru a-și desăvârși educația.
Cuvinte cheie: lectură, literatură, mentalitate, școală, elevi
 
Actul de lectură presupune interacţiunea dintre structura sa şi cititor, opera fiind mereu mai mult decât textul propriu-zis, deschisă mereu unor noi  interpretări.  Trebuie să nu uităm că textul literar nu transcrie realitatea, ci construieşte o alta pornind de la coordonate deja existente, astfel încât cel care citeşte se poate regăsi, parţial în noul univers.
O întâlnire reală cu textul nu poate fi realizată decât în condiţiile în care cele trei componente ale triunghiului lecturii  - contextul, textul şi cititorul -  sunt tratate cu aceeaşi atenţie de către profesor. Dimensiunea psihologică a contextului este cea  în care se reflectă interesul elevului pentru lectură dar şi intenţia  care îi orientează lectura.  Procesul de constituire a sensului unui  text poate fi orientat diferit în funcţie de intenţia cititorului, imaginile, întâmplările  restituite prin lectură pot primi mereu alte conotaţii în funcţie de orientarea iniţială a lecturii. 
Din interacţiunea dintre text şi cititor decurge felul în care textele sunt receptate în procesul lecturii, interpretarea având ca sarcină descifrarea, elucidarea sensului/sensurilor posibile pe care le pune la dispoziţie textul, iar acest demers nu poate fi niciodată complet, ci întotdeauna doar parţial. Mereu pare să fie posibilă încă o interpretare, mereu e loc de o nouă sugestie, mereu  sensul pare să scape unei interpretări definitive. Aşa că relectura este întotdeauna necesară pentru a pătrunde în profunzimea textelor, abordarea textelor din diferite perspective nu este doar atractivă ci chiar benefică în sesizarea complexităţii mesajelor transmise şi, nu în ultimul rând,  odată cu timpul evoluează şi preferinţele noastre, gusturile, experienţa de viaţă , perspectiva asupra oamenilor şi a vieţii, implicit şi modul de a „citi” un text, atitudinea faţă de lectură.
Şi, mereu, la întâlnirea dintre text şi cititor se nasc întrebări despre lume, despre viaţă, despre om, despre sine însuşi, despre ştiut şi mai ales despre neştiut, trepte în  accederea spre  o imagine a sinelui.
Imaginea de sine (provocată, în cazul nostru, de contactul cu textele literare) reprezintă, astfel, o reflectare mentală (în imagini) a propriei persoane. Altfel spus, imaginea de sine este răspunsul la ego-întrebările „cine sunt eu?”, „ce pot să fac?” şi „cum mă raportez la lume?”.
Cunoaşterea de sine şi formarea imaginii de sine sunt activităţi foarte complexe şi implică mai multe coordonate, conform Adrianei Baban: Eul real, Eul viitor, Eul ideal.
Lectura poate influenţa în mod fundamental perceperea acestora deoarece ne formăm nu numai o imagine de sine, ci, prin aceasta, şi o viziune despre lume. Eul real este rezultatul imediat al experienţelor sociale şi culturale pe care elevul  le-a trăit. Eul viitor – care se poate dezvălui prin lectură – include aspiraţiile, motivaţiile şi scopurile viitoare ale lectorului. Eul viitor este cel care poate fi atins, pentru care merită să luptăm şi să ne mobilizăm. Rolul ego-întrebărilor este iarăși important: „ce pot să fac?”, „ce voi deveni?”, „cu ce mă pot lăuda?”, „ce trebuie să îmbunătăţesc?”. Eul ideal este diferit de Eul viitor, acesta din urmă fiind realizabil, dar îl poate orienta.
Textele literare selectate pentru manualele de limba şi literatura română încearcă şi ele ca, pornind de la Eul real să construiască premisele pentru un Eu viitor  care să se apropie cât mai mult de Eul ideal. Să privim, din acest punct de vedere, textele puse la dispoziţia elevilor de clasa a VIII-a de manualul editurii Humanitas. Prima unitate are în centru tema iubirii, surprinsă de la proiecţia imaginară ( în Lacul de Mihai Eminescu) la plenitudine, armonie şi echilibru ( în Izvorul nopţii de Lucian Blaga) şi la ameninţarea sfârşitului acestei iubiri ( în Emoţie de toamnă de Nichita Stănescu). Discutând aceste texte din perspectiva mesajului transmis, remarcăm că elevul  de 14 ani, preadolescent,  aşteptând – poate chiar fără să ştie – să cunoască fiorii primei iubiri, află că iubirea e întâi vis, apoi împlinire, că poate să aibă un sfârşit – pentru că trăim într-o lume supusă efemerului – dar că nu sfârşitul contează, ci clipa de trăire profundă şi mai ales capacitatea de a transfigura trăirile puternice în act creator.
Următorul text aparţine literaturii SF. Elevii vin pentru prima oară în contact cu un asemenea text. Să nu uităm, însă, că le sunt familiare filmele SF care – de ce să nu recunoaştem  - promovează un  comportament violent, întâlnirile pământenilor cu alte civilizaţii finalizându-se, inevitabil, cu înfruntări mai mult sau mai puţin violente.  Este necesară, mai întâi, definirea orizontului SF, ca unul al imaginaţiei. Se pot  aduce în discuţie romanele lui Jules Verne care, la vremea lor, aparţineau aceluiaşi gen SF (de exemplu, submarinul Nautilus care apare în 20000 de leghe sub mări cu aproximativ 100 de ani înaintea apariţiei primului submarin).  Ideea unor  posibile călătorii  viitoare la graniţele galaxiei, deschiderea pentru a cunoaşte locuitori ai altor planete pot ajuta la construirea unui comportament tolerant, a unei atitudini deschise faţă de posibilităţile viitorului, faţă de depăşirea limitelor. Acelaşi text, „Planeta celor doi sori”, prin construcţia personajelor, a atmosferei de pe Ahra, face o pledoarie pentru evitarea etichetelor, pentru o cunoaştere mai profundă înainte de a emite judecăţi, şi pune în antiteză tipul exploratorului solitar  cu  tipul omului a cărui existenţă nu poate fi concepută în afara semenilor săi.  Elevii au fost puşi în situaţia de a răspunde la întrebarea: „V-ar plăcea destinul unui explorator solitar?”. Răspunsurile lor au fost negative.  Îngrijorător mi s-a părut faptul că, puşi în faţa situaţiei de a-şi umple timpul pe o perioadă de o săptămână – fără televizor, telefon şi prieteni – unii nu au ştiut ce ar putea face, alţii au ales să doarmă cât mai mult…  
Un text al cărui discurs se dovedeşte a fi creator de mentalitate de tip european  - şi care demonstrează, astfel – că mentalitatea românească se regăseşte în cea europeană - este, în opinia mea, Popa Tanda, de Ioan Slavici. Conceput ca un discurs didactic şi moralizator,  textul marelui clasic transmite un mesaj clar: întotdeauna poţi găsi o soluţie dacă îţi pui mintea la contribuţie. Deşi textul este scris acum mai bine de 100 de ani, mesajul său este actual înscriindu-se în direcţia mitului central al mentalităţii europene actuale, cel al raţiunii individuale capabilă să dispună de realitate, până la control şi modelare în beneficiul propriu. Şi tot conform mentalităţii europene, cunoaşterea raţională (ştiinţifică, filosofică, practică),  nu exclude cunoaşterea mistică sau cea artistică, admiţând faţă de acestea o relaţie de complementaritate – să nu uităm că personajul nostru este preot.
Trama epică pare simplă, desfăşurându-se pe un singur fir narativ: un preot foarte tânăr, lipsit de darul diplomaţiei şi citind realitatea imediată în alb şi negru, se trezeşte „exilat” în satul Sărăceni, un sat care ilustrează cu exactitate numele pe care-l poartă, urmărit parcă de destinul nereuşitei, al unei existenţe de azi pe mâine, predestinat la un continuu eşec.  Aruncat aici de voinţa superiorului său, preotul Trandafir  se află pus în faţa unei situaţii aparent fără ieşire: el nu-şi poate asigura  un trai confortabil  dacă oamenii sunt săraci, iar  oamenii sunt săraci deoarece refuză să muncească (consecinţă a unor eşecuri anterioare – sugerează Slavici: Este oare minune dacă în urma acestora sărăcenenii s-au făcut cu vremea cei mai leneși oameni!? Este nebun acela care seamănă unde nu poate secera ori unde nu știe dacă va putea ori nu să secere. Pe Fața locul este nisipos, grâul crește cât palma și păpușoiul cât cotul; pe Râpoasa nici murele nu se fac, iar în vale apa mănâncă rodul. Unde nu e nădejde de dobândă lipsește și îndemnul de lucru. Cine lucrează vrea să câștige, iară sărăcenenii și-au fost scos gândul de câștig; pentru aceea nici nu se aflau îndemnați să lucreze).  Este necesară o schimbare de mentalitate, iar personajul nostru încearcă să facă acest lucru  mai întâi cu predica, apoi cu sfatul, mai apoi cu ocara şi batjocura. Efectele însă nu numai că nu răspund aşteptărilor, dar sătenii se răzvrătesc pe faţă şi cer schimbarea preotului.
Aici se cuvine să ne oprim şi să aducem în faţa elevilor noştri următoarele întrebări: A greşit părintele Trandafir încercând să schimbe oamenii? Unde a greşit? Are el calităţile necesare pentru a încerca un asemenea demers?  Se pot găsi alte soluţii? Ce aţi face voi în locul preotului? Puteţi exemplifica cu situaţii asemănătoare din realitatea imediată? Propuneţi voi soluţii.
Discuţia poate fi condusă spre poziţia din care preotul încearcă să facă schimbarea de mentalitate.  El încearcă să schimbe oamenii, fără a-şi da seama că el ilustrează acelaşi tip de mentalitate.  Scopul pentru care doreşte să-i schimbe este pentru a-şi asigura un trai îndestulat ("Un lucru! își zise părintele mai în urmă. În satul sărac popa nici spice n-are de unde culege. Câtă vreme vor fi sărăcenii leneși, ei vor rămânea săraci și eu flămând!) fără ca el să facă un efort în acest sens. ( De când casa era a popii, prea multe îndreptări nu i se făcuseră, și acum era tot hârb, pereții ciur și acoperișul mrejă. Părintele numai de ale altor case purta grijă.
Masa popii nu era mai bună decât casa. Vorba cu lumea gheboșilor: omul se îndreaptă după oameni, chiar și când ar voi să-ndrepteze oamenii după sine; popa trăia în felul satului.)
Abia după ce elevii înţeleg că atât preotul, cât şi sătenii ţin de aceeaşi mentalitate, se poate trece mai departe.  Se observă că primul care îşi schimbă mentalitatea este părintele Trandafir. El refuză să mai stea cu mâinile în sân şi caută soluţii practice – soluţii pentru care probabil şcoala teologică nu-l pregătise,  rolul său fiind, conform regulilor deprinse în şcoală să asigure asistenţa spirituală a sătenilor.  Preotul dovedeşte spirit practic, creativitate, spirit inovator, deschidere, flexibilitate.  În momentul în care decide să-şi asume o altă mentalitate, el se transformă, zi de zi. Şi nu numai el…. Exemplul său va duce la transformarea întregului sat.  Îi va scoate pe oameni din rezistenţa încăpăţânată la schimbare şi îi va învăţa că atunci când vrei ceva cu adevărat şi-ţi foloseşti toată capacitatea în a–ţi atinge scopul, totul este posibil. Schimbarea de mentalitate poate duce la împlinirea materială şi spirituală, la mulţumire, la pace interioară, la armonie cu tine însuşi şi cu lumea. Trebuie însă să ai curajul să-ţi asumi propria schimbare sau, aşa cum spunea Mahatma Gandhi : „Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”.
 Textul următor este „Baltagul”, de Mihail Sadoveanu.  Dincolo de farmecul blând al vorbei sadoveniene ne oprim la mesajul de dincolo de text, la valorile pe care le transmite, la regulile de viaţă, la eroii pe care-i promovează. Pentru ca să fim siguri că mesajul va fi corect receptat de către elevi, ar trebui – cred – mai întâi să le prezentăm realitatea socială a acelor vremuri, locul şi rolul femeii în familie.  Un prim mesaj referitor la valori este transmis de povestirea care deschide romanul: muntenii, mai munciţi decât vecinii lor, întârzie la întâlnirea cu Dumnezeu şi  nu primesc alt dar de la El decât o inimă uşoară, ca să se bucure de ce-i al lor, muieri frumoase şi iubeţe,   să le pară toate bune, iar felul lor de-a fi să facă să fie căutaţi şi de cel cu cetera şi de cel cu dansul.
Mesajul transmis de povestire nu este neapărat pozitiv, pentru că Dumnezeu însuşi pune fiecărui neam „rânduială şi semn”, ceea ce trimite cu gândul la predestinare şi etichetare.  Într-adevăr,  lumea descrisă de Sadoveanu stă sub semnul predestinării şi a unor rânduieli de veac. Cu toate acestea, desfăşurarea epică pare să contrazică primul mesaj, iar o femeie devine eroul romanului, un erou care sparge tiparele – nu neapărat în mod strident – şi demonstrează că femeile pot fi la fel de descurcăreţe, curajoase, inteligente şi răzbătătoare ca bărbaţii, într-o societate care de regulă le refuza aceste însuşiri.  Drumul ei, sinuos şi lent,  în căutarea unui soţ de care nu mai ştia nimic este mai întâi unul spiritual.  Vitoria pune mai întâi întrebări şi aşteaptă răspunsuri. Nici cele de la vrăjitoarea satului şi nici cele primite de la preotul Dănilă nu o mulţumesc.  Ea simte cu toată fiinţa ei că Nechifor nu mai este – mesaj superb referitor la legătura profundă sufletească dintre cei doi – şi simte că trebuie să-l caute şi să-i redea liniştea – conform datinilor străvechi. Un melanj pitoresc de trăire mistică şi ancorare în real.  Apoi, înainte de a pleca la drum trece printr-un ritual de purificare – este momentul în care este pregătită să se deschidă unor noi experienţe…
Deci, în fiecare text putem găsi, dacă le citim cu atenţie mesaje ce formează mentalităţi, ce construiesc valori, ce legitimează atitudini  şi eroi. Important este să putem conduce elevii spre mesajul de dincolo de cuvinte, astfel  încât să  găsim acea cheie ce deschide uşa spre o mentalitate sănătoasă, pentru un viitor al  reuşitei.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one